تصاویر دیدنی از المان های نوروزی شهر مشهد ۱۳۹۵

eleman-noroozi-mashhad-95 (62)

در اینجا تصاویر دیدنی دیگری از المان های نوروزی شهر مشهد در سال ۱۳۹۵ را می توانید مشاهده کنید. المان های امسال هم بسیار زیبا هستند. تصاویری که در این بخش مشاهده می کنید سری دوم عکس المان های نوروزی سال ۹۵ می باشد. عکس های بیشتر المان های نوروزی را از طریق لینک زیر می توانید ببینید.

سری اول تصاویر:

عکس های زیبا از المان های نوروزی مشهد۹۵

المان نوروزی رفتگر شهرداری ۹۵ ابتدای بلوار وکیل آباد

eleman-noroozi-mashhad-95 (47)

eleman-noroozi-mashhad-95 (72)

eleman-noroozi-mashhad-95 (39) eleman-noroozi-mashhad-95 (40) eleman-noroozi-mashhad-95 (41) eleman-noroozi-mashhad-95 (42) eleman-noroozi-mashhad-95 (43) eleman-noroozi-mashhad-95 (44) eleman-noroozi-mashhad-95 (45) eleman-noroozi-mashhad-95 (46)  eleman-noroozi-mashhad-95 (48) eleman-noroozi-mashhad-95 (49) eleman-noroozi-mashhad-95 (50) eleman-noroozi-mashhad-95 (51) eleman-noroozi-mashhad-95 (52) eleman-noroozi-mashhad-95 (53) eleman-noroozi-mashhad-95 (54) eleman-noroozi-mashhad-95 (55) eleman-noroozi-mashhad-95 (56) eleman-noroozi-mashhad-95 (57) eleman-noroozi-mashhad-95 (58) eleman-noroozi-mashhad-95 (59) eleman-noroozi-mashhad-95 (60) eleman-noroozi-mashhad-95 (61)  eleman-noroozi-mashhad-95 (63) eleman-noroozi-mashhad-95 (64) eleman-noroozi-mashhad-95 (65) eleman-noroozi-mashhad-95 (66) eleman-noroozi-mashhad-95 (67) eleman-noroozi-mashhad-95 (68) eleman-noroozi-mashhad-95 (69) eleman-noroozi-mashhad-95 (70) eleman-noroozi-mashhad-95 (71)  eleman-noroozi-mashhad-95 (73) eleman-noroozi-mashhad-95 (74) eleman-noroozi-mashhad-95 (75)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *