لیست کتابخانه های عمومی همراه با آدرس و شماره تلفن

Frenchman's Bay

 

در این بخش به معرفی تمامی کتابخانه های عمومی شهر مشهد می پردازیم. و همچنین آدرس و شماره تلفن جهت تماس با کتابخانه ی مورد نظر را در اختیارتان می گذاریم.

ادامه خواندن “لیست کتابخانه های عمومی همراه با آدرس و شماره تلفن”

آدرس و شماره تلفن کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی

Library-Astane-ghodse-razavi

 

آستان قدس رضوی در حال حاضر در شهر مشهد ۱۹ کتابخانه دارد که ما در اینجا به معرفی این کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی می پردازیم. همچنین نام کتابخانه، آدرس و شماره تلفن هر یک از کتابخانه ها را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم تا به راحتی بتوانید با کتاب خانه ی مورد نظر تماس بگیرید و یا مراجعه نمایید.

ادامه خواندن “آدرس و شماره تلفن کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی”