بنای تاریخی گنبد خشتی در مشهد

بنای تاریخی- مذهبی گنبد خشتی در مشهد بنابر شواهد، در زمان قاجار مرمت و فضای داخلی آن با نقاشی وکتیبه مزین شده است.

SeyedMohammad2

گنبدخشتی
بنای تاریخی- مذهبی موسوم به «گنبد خشتی» در یکی از گذرهای قدیمی مشهد منشعب از میدان طبرسی به نام چهار سوق نوغان قرار دارد. این بنا مدفن «سلطان غیاث‌الدین محمد» از سادات مشهور موسوی شهر مشهد است که نسب شریفش با هفده واسطه به امام موسی بن جعفر(ع) می‌رسد. بر روی سنگ مزارش این چنین کتیبه شده: « مرتضی، اعظم سلطان النقباء، غیاث‌الدنیا والدین، امیر سلطان محمد بن سلطان النقباء بدرالمله والدین طاهر…» و در ادامه تاریخ وفاتش ماه رمضان المبارک سال ۸۳۲ه.ق آمده است.

ادامه خواندن “بنای تاریخی گنبد خشتی در مشهد”

آرامگاه خواجه ربیع در مشهد

در این مطلب از سایت شما را با آرامگاه خواجه ربیع که یکی از پر زائر ترين زيارتگاهاى شهر مشهد است آشنا می کنیم.

khajeh-rabi

نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع بن خثیم است. او از طایفه بنی‌اسد و ساکن کوفه، از زمره زهّاد هشتگانه صدر اسلام و تابعین (کسانی که صحابه پیامبر را درک کرده‌اند) و همچنین از یاران و سرداران علی بوده است. وی از اصحاب پیغمیر اسلام و نیز از سرداران سپاه ۱۱ علی بوده است.

ادامه خواندن “آرامگاه خواجه ربیع در مشهد”